سیب و ارقام آن

ارقام سیب:

برای اینکه بتوان بهترین رقم را متناسب با شرایط هر منطقه انتخاب کرد، لازم است به عواملی نظیر اقلیم یا آب و هوا، نوع خاک، موقعیت باغ، مقاومت در مقابل آفات و امراض و بازار فروش توجه کرد.

ارقام ایرانی سیب :

آزایش اصفهان :

یکی از ارقام سیب بومی استان اصفهان می باشد. بررسی ها نشان داده که ارتفاع درختان مسن این رقم از 120 تا 170 سانتی متر متفاوت بوده و به ندرت به 2 متر می رسد. میزان رشد رویشی سالیانه شاخه های آن از 20-15 سانتی متر متغیر است. پوست تنه قهوه ای، رنگ شاخه ها قرمز روشن، تاج درخت حالت آویزان، و در ارتفاع کم شکل می گیرند. گل ها قرمز تا صورتی روشن و خود ناسازگارند، میوه به رنگ سبز روشن مایل به زرد، مخروطی کوچک و با وزن متوسط 50-40 گرم می رسند. قلمه های خشبی این رقم با استفاده از هورمون ها قابلیت ریشه دهی داشته ( سخت ریشه زا ) و با استفاده از روش خوابانیدن نیز ریشه دار می شود. درختا ن سیب ارقام گلاب، رد و گلدن دلیشز روی این پایه در سال دوم شروع به گل دهی نمودند. بنابراین باعث القای زود باردهی در پیوندک می شود. هیچ گونه علائم ناسازگاری بین پایه و پیوندک نیز مشاهده نشده است (شکل 4 ).

 

 

شکل (4)- پایه سیب ایرانی ( آزایش اصفهان )

گمی آلماسی :

یکی از ارقام بومی آذربایجان است و از زمان های قدیم به عنوان درختچه سیب زینتی در باغ ها و منازل کشت و کار شد است. این رقم به دلیل تاج گسترده و کوتاه، داشتن منظره جالب در زمان گل دهی و میوه دهی از گذشته مورد توجه باغداران بوده است. بررسی ها نشان داده است که ارتفاع درختان مسن این رقم از 150 تا 180 سانتی متر متفاوت بوده و به ندرت به 2 متر می رسد. رشد رویشی سالیانه شاخه های آن 25-20 سانتی متر متغیر است. پوست تنه قهوه ای روشن،‌رنگ شاخه ها قرمز، تاج درخت به صورت کم ارتفاع و گسترده شکل می گیرند. گل ها قرمز رنگ و خود نا سازگارند، میوه به شکل گرد‌،پهن و به رنگ زرد با وزن متوسط 60-50 گرم و به تعداد زیاد روی درختان تشکیل می شوند.

قلمه های خشبی در این نوع سخت ریشه زا است و بدون استفاده از هورمون، ریشه زایی ضعیفی دارند. در خوابانیدن کپه ای و شیاری و به کمک ABA  به غلظتppm 2500 ریشه زایی تسهیل شده است. درختان سیب ارقام گلاب، رد و گلدن دلیشز روی این پایه در سال دو شروع به گل دهی نمودند. بنابراین باعث القای زود بار دهی در پیوندک می شود. هیچ گونه علایم ناسازگاری بین پایه و پیوندک مشاهده نشده است. علاوه بر این استقرار مناسبی در خاک داشته و نیاز کمتری به استفاده از قیم دارند.

مربایی مشهد :

از سیب های ریز ( crab ) است که مبدا و منشا آن معلوم نیست. به اسم مربایی مشهد معروف شده است زیرا بیشتر به مصرف مربا می رسد تا خوراکی. رنگ آن قرمز خوش رنگ با دم خیلی بلند و کمی معطر. حد اکثر وزن آن به 11 گرم می رسد. در شرایط کرج 12 تا 27 فروردین ماه به گل رفته و اوایل شهریور ماه می رسد. در 3 تا 4 سالگی به بار نشسته و هر سال بار فراوان می دهد. درخت پاکوتاه و کم رشد و بیشتر جنبه زینتی دارد و به عنوان پاکوتاه کننده نیز می تواند کاربرد داشته باشد.بررسی ها نشان داده است در بین تمام ارقام داخلی سیب، رقم مربایی مشهد مقاوم ترین رقم به بیماری آتشک بوده است ( شکل 5 ).

 

شکل (5)- میوه پایه ایرانی ( مربایی مشهد )

سیب مشهدی نوری مراغه :

این سیب دو گونه است (سفید و قرمز) هر دو به اسم نوری مراغه یا مشهدی نوری معروفند. احتمالا از باغ مردی به اسم نوری منتشر شده است. سیبی است با حجم متوسط نسبتاً بزرگ.شیرین با اندکی ترشی نسج ، محکم و آبدار – معطر – سال آور، درخت قوی و پر رشد و پا بلند.فقط در منطقه ی  مراغه و اطراف آن به مقدار محدود کشت می شود.

سیب زنوز مرند:

سیبی است قرمز رنگ ، کمی کشیده، طعم شیرین، معطر، آبدار، سال آور، پوست دارای تاتن نسبتا زیاد، با نسج محکم و قابلیت انبارداری بالا، با شاخه های نرم و آویزان.وزن متوسط میوه: 142- 210 گرم، قطرمیوه: 5/6 – 8/6 سانتی متر، تاریخ گل کردن: 25 الی 29 فروردین (در کرج)، طول دوران گل: 15 روز ،فاصله گل تا رسیدن: 135 الی 155 روز ،تاریخ رسیدن و چیدن میوه: دهه سوم شهریور.

سیب شیخ احمد تبریز:

سیبی است استوانه ای، شیرین، خوش خوراک، اوایل تا اواسط تابستان می رسند ، رنگ غالب آن سرخ با زیر رنگ زرد، وزن متوسط آن 210 گرم، قطر متوسط 7/6 تا 8/6 سانتیمتر می باشد.

سیب حیدرزاده (قره یاپراق):

درختان با شاخ و برگ قوی ،سیب های آن با حجم متوسط 3/6-7 سانتیمتر. رنگ قرمز یکدست با خالهای سفید،کمی معطر – آب دار – لطیف – کم شیرین – با بازار پسندی خوب. قطر میوه 6-7 سانتیمتر – وزن متوسط آن 83-113 گرم، طول دوران گل: 14 روز .تاریخ رسیدن: دهه اول مرداد .میزان متوسط محصول: 10 ساله،12-21 کیلو (در آذربایجان بیشتر است). هر سال بار متوسطی دارد.

سیب تابستانه اهر:

سیبی است خوشرنگ، قرمز تند، با اندکی تانن بالا، پر بار، بازار پسند. در بعضی مناطق آن را شکی مینامند

سیب اخلمند مشهد:

از ارقام خوب محلی خراسان،مخصوص دره معروف اخلمند است که در آنجا به اخلمند بیرجندی معروف است.

سیبی است سفید مایل به سبز با حجم متوسط مایل به درشت – فرم گرد نامنظم – لطیف – آبدار – با قابلیت نگهداری محدود.

سیب خورسیجان:

سرخ و سفید، گرد کمی کشیده، حد اکثر وزن آن200 گرم، ابعاد آن 8/6× 3/7 سانتیمتر، مهر ماه چیده می شود معطر است ، سال آوری کم، و درخت قوی و پر رشد می باشد.

سیب شفیع آبادی:

رنگ سرخ و سفید گلی، گرد کمی کشیده و منظم، پوست صاف، کم عطر، شیرین ولی کم آب، متوسط قطر میوه 6/4 تا 7/6 سانتی متر ، وزن متوسط 63 تا 122گرم، طول مدت گل 16 روز، سال آور، فاصله بین گل و رسیدن 158 الی 168 روز، زمان رسیدن اواخر تیر و اوایل مرداد،

سیب علی موری خراسان:

سیبی است پاییزه، سرخ و سفید،طعم شیرین،کم عطر،آبدار، حداکثروزن آن184گرم، ابعاد میوه 4/6 ×5/7 سانتیمتر ، درخت پر رشد و قوی.

سیب گلاب (گلاب اصفهان، گلاب تربت حیدریه، گلاب شهریار، گلاب شیراز، گلاب کهنز، گلاب صحنه ):

این سیب ها عموماً دارای حجم متوسط تا کوچک، رنگ پوست سفید کرمی با رگه های طولی قرمز در بعضی ارقام گونه مشخص قرمز، گرد، دم میوه بلند و نازک، عموماً زود رس، میوه لطیف ، شیرین و آبدار ، ترد و معطر ، خیلی حساس به کنه، سال آور، طول دوران گل 14 روز می باشد. زمان لازم برای رسیدن: 85 الی 95 روز، سال  ببار نشستن3 الی 4 سالگی.

سیب گلشاهی:

سیبی است با حجم متوسط  کوچک، سفید با لکه ای قرمز در طرف مقابل به نور، پوست نازک، نسج لطیف و ترد و آبدار، معطر، پر آب، خیلی مطلوب، با خاصیت نگهداری خوب.

سیب فندک کاشان:

سیبی است کوچک،سفید، پنبه ای، خیلی زودرس که به همین علت بازار خوبی در اوایل تابستان دارد و قبل از گللاب عرضه می شود.

شیشه ای تبریز – سیب سلطانی شبستر –  قرمز رضائیه – سیب عباسی مشهد – کولی محلات – سیب بشقابی باخی – نارسیس مشهد – سیب حاجی کرج – پاییزه زرد  مشهد  – نایون ارنگه – دیررس مشهد –  انگلیسی شیراز –  اردبیل1- اردبیل2 – بشقابی باخی – پاییزه زرد مشهد

 

ارسال نظر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *