پایه نیمه پاکوتاه سیب مالینگ ـ مرتون

این پایه های کشت بافتی برای اولین بار در کشور در این شرکت بصورت پایه عاری از ویروس تولید میشوند و تأئیدیه آن از طرف مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر ونهال صادر گردیده است و دارای لیبل عاری از ویروس می باشند.

نام پایه( Rootstock) : پایه نیمه پاکوتاه سیب مالینگ ـ مرتون  MM106.MM111
نام پایه
MM106
MM111
منشأ
کشور انگلستان
کشور انگلستان
میوه دهی
پربار / شروع از سال 4-3
متوسط /شروع از سال 4-3
متوسط عملکرد در واحد هکتار
80-70 تن
60- 50 تن
ارتفاع درخت
70-60% قد سیب بذری
80-70% قد سیب بذری
محدویت ها
برای خاکهای سنگین توصیه نمیشود / حساس به فیتوفترا در خاکهای مرطوب و سنگین ( سیستم آبیاری غرقابی مردود است و حتما” باید از سیستم قطره ای استفاده شود )
با انواع خاکها و آب و هوا سازگار تر است .
سیستم آبیاری
قطره ای و یا نشتی
قطره ای و یا نشتی
عمر درخت
بیش از 25 سال
بیش از 25 سال
شکل و سایز میوه
یکدست
یکدست
سیستم ریشه
پر رشد
پر رشد و مقاوم به خشکی
فواصل عمومی کشت
4*3 متر
4*4 متر
استقرار در خاک
باهردو سیستم، سیم کشی و یا بدون قیم میشود کاشت.
نیاز به قیم و سیم کشی ندارد
مقاومت به بیماریها
خوب خصوصا” بیماری شته مومی
خوب خصوصا” بیماری شته مومی

ارسال نظر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *