دسته: احداث باغات

نکات مهم در احداث باغ

نکات مهم در احداث باغ باید قبل از احداث باغ جدید مورد توجه قرار گیرد. 1- لازم است قبل از احداث باغ جدید در رابطه با مناسب بودن آب و خاک محل مورد ...

شرایط احداث باغ

شرایط آب و هوایی انتخاب خاک انتخاب منطقه (موقعیت منطقه) انتخاب رقم عوامل اقتصادی 1- شرایط آب و هوایی الف) دما: درختان میوه خزان دار باید در طول ...

احداث باغ جدید

در احداث باغ جدید دو حالت ممکن است رخ بنماید. در حالت اول، محصول ویژه‌ای (مانند سیب، بادام و غیره) مورد نظر است و برای کشت آن باید زمین مناسبی ...