دسته: انواع میوه

نهال انبه

  نام عمومی: انبه، MNG، خربزه چیتو نام علمی:  Mangifera indica Linn جنس: انبهایان L. انواع: انبه جین هوانگ، انبه تین انگ، انبه کیت، انبه ...

معرفی ارقام برتر هلو در شرایط آب وهوایی مغان

برای دانلود کتاب فوق روی لینک زیر کلیک کنید: دانـــلـــود

آشنایی با انواع بیماری های درخت گردو

ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮔﻴﺎه ﻣﻴﺰﺑﺎن از ﺟﻤﻠﻪ اﺑﺰارﻫﺎی ﻣﻬﻢ و ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮای ﻛﻨﺘﺮل ﺑﻴﻤﺎری ﻫﺎی ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷـﻮد ﺑـﻪ ﻋـﻼوه ﻳﻜﻲ از اﻫﺪاف ﻣﻬﻢ در اﻏﻠﺐ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی اﺻﻼﺣﻲ ...

دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﮔﺬاری درﺟﻪ ﺑﻨﺪی و ﻧﺮخ ﮔﻼﺑﻲ

دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﮔﺬاری درﺟﻪ ﺑﻨﺪی و ﻧﺮخ ﮔﻼﺑﻲ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺖ وﻛﻨﺘﺮلﻛﻴﻔﻴﺖ (Pear)ﮔﻼﺑﻲ Pirus communis: ﻧﺎم ﻋﻠﻤﻲ ﺳﺮﺧﻴﻴﺎن Rosaceae ﻣﺸﺨﺼﺎت ﮔﻴﺎه ﺷﻨﺎﺳﻲ : ﮔﻼﺑﻲ ...

دانلود کتاب کاشت،داشت و برداشت هلو و شلیل

کتاب کاشت،داشت و برداشت هلو و شلیل مخاطبان: کشاورزان، باغداران و علاقمندان رشته های کشاورزی برای دانلود کلیک کنید

چگونگی رشد گردو

  چگونگی رشد گردو هر مرحله در فرآیند از تکثیر تا برداشت تا بسته بندی و در نهایت بازار باید با دقت و مراقبت انجام شود. تولید گردو صبر و حوصله ...

ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺍﻗﻠﻴﻤﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﮐﺎﺷﺖ ﮔﺮﺩﻭ

ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺍﻗﻠﻴﻤﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﮐﺎﺷﺖ ﮔﺮﺩﻭ دﻣﺎ ﺳﺮﻣﺎی زﻣﺴﺘﺎﻧﻪ و ﺑﻬﺎره، ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ و ﮔﺮﻣﺎی ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن از ﻋﻮاﻣﻞ اﻗﻠﻴﻤﻲ ﻣﻬﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ در اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺤـﻞ ﻛﺎﺷﺖ درﺧﺘﺎن ...

هلو

  طبقه بندی علمی فرمانرو: گیاهان Division: گیاهان گلدار رده: دولپه ای های نو زیررده: رزیدها راسته: گل سرخ سانان تیره: گل سرخیان سرده: پرونوس ...

هلو انجیری

  هلو انجیری یا هلو دیسکی با نام علمی Prunus persica از واریته donut، نوعی از هلو است که به دلیل ظاهرش به این نام نامیده می شود. هلو انجیری ...

لیموترش

  طبقه بندی علمی فرمانرو: گیاهان گیاهان گلدار دولپه ای های نو رزیدها راسته: افراسانان تیره: سدابیان سرده: مرکبات گونه: C.limon نام علمی: ...

گیلاس

  طبقه بندی علمی فرمانرو: گیاهان Division: گیاهان گلدار رده: دولپه ای ها راسته: گل سرخ سانان تیره: گل سرخیان سرده: پرونوس زیرسرده: Cerasus ...

گونه های مختلف آلو

گونه های ژاپنی دوازده گونه عمده از آلوی ژاپنی وجود داردکه تقریباً 70 درصد کل آلوی تولیدی آمریکا را تشکیل می دهند. Red Beauty و Black Beauty دوتا ...

گوجه سبز (greengages)

  طبقه بندی علمی فرمانرو: گیاهان گیاهان گلدار دولپه ای های نو رزیدها راسته: گل سرخ سانان تیره: گلسرخیان سرده: پرونوس زیرسرده: Prunus بخشه: ...

گلابی

  طبقه بندی علمی فرمانرو: گیاهان گیاهان گلدار دولپه ای های نو رزیدها راسته: گل سرخ سانان تیره: گلسرخیان زیرتیره: آمیگدالوئیده تبار: Maleae ...

گلابی درگزی

گلابی درگزی گلابی اروپایی  Pyrus communis به خانواده Rosaceae تعلق دارداکثر نمونه ها و ارقام گلابی درختانی خود عقیم و دگر بارور هستند به بیان ...

گردوی پکان یا گردوی آمریکایی

  گردو آمریکایی بومی جنوب شرقی آمریکا و مکزیک است. ارتفاع این درخت به 20 تا 40 متر و قطر بدنه درخت حداکثر به 2 متر می رسد. تفاوت این گردو با ...

گردو خوشه ای

  گردو خوشه ای زود بازده که در هر خوشه 10 تا 15 عدد گردو می بندد. مواردی مثل نوع نهال کیفیت خاک وهمین طور اقلیم آب و هوایی محیط کشت برای ...

گردو تویسرکان

  گردو از درختان ارزشمندی است که ارتفاع آن می تواند به 20 متر هم برسدو به عنوان یک محصول صادراتی دارای جایگاه خاصی بوده شهر تویسرکان (همدان) ...

کام کوآت

  طبقه بندی علمی فرمانرو: گیاهان گیاهان گلدار دولپه ای های نو رزیدها راسته:افراسانان تیره: سدابیان زیرتیره: Aurantioideae تبار: Citreae ...

قیسی

  قِیسی نوعی از زردآلو است که بسیار شیرین و مطبوع است و در اطراف دماوند، آمل ،تسوج آذربایجان شرقی وکرمان فراوان است. بهترین نوع آن در ...

قجاق گلوبسته و گلوبلند

  اینها آخر انارهای ترش و شیرین و به اصطلاح ملس دانه‌درشت‌اند؛ با پوستی نازک که معمولا ترک‌خوردگی ندارد. مهم‌تر اینکه نسبت به کرم گلوگاه ...

فندق

  طبقه بندی علمی فرمانرو: گیاهان گیاهان گلدار دولپه ای های نو رزیدها راسته: راش سانان تیره: توسکایان سرده: فندقیان گونه: C.avellana نام ...

فلفل سیاه

  طبقه بندی علمی فرمانرو: گیاه راسته: فلفل سیاه سانان تیره: فلفل سیاهیان گونه: P.nigrum نام علمی: Piper nigrum فلفل سیاه میوه‌های خشک شده ...

عناب

عناب طبقه بندی علمی فرمانرو: گیاهان Division: گیاهان گلدار رده: دولپه ای ها راسته: گل سرخیان تیره: رامناسه سرده: کنار گونه: Z.zizuphus نام علمی: ...

شلیل (Nectarine)

  طبقه بندی علمی فرمانرو: گیاهان گیاهان گلدار دولپه ای های نو رزیدها راسته: گل سرخ سانان تیره: گل سرخیان سرده: پرونوس زیرسرده: Amygdalus ...

شلیل انجیری

  میوه­ی شلیل انجیری دارای شکل متمایزی می‌باشد، اندازه آن متوسط است و شبیه میوه هلو انجیری می‌باشد ولی برخلاف آن فاقد پرز می‌باشد. درخت آن ...