نام عمومی: انبه، MNG، خربزه چیتو نام علمی:  Mangifera indica Linn جنس: انبهایان L. انواع: انبه جین هوانگ، انبه تین انگ، انبه کیت، انبه ...