دسته: ارقام نهال زغال اخته

زغال اخته

  طبقه بندی علمی فرمانرو: گیاهان گیاهان گلدار دولپه ای های نو آستریدها راسته: زغال اخته سانان تیره: زغال اخته ایان سرده: سیاه توسه زیرسرده: ...

نهال زغال‌اخته

یا زغال (نام علمی: Cornus mas) درختچه بلند یا درخت کوچک برگریز (خزان‌کننده) از خانوادهٔ گیاهان گلدار دولپه‌ای و تیره ی زغال‌اخته‌ایان است که درخت ...