دسته: ارقام نهال سماق

سماق

  طبقه بندی علمی فرمانرو: گیاهان Division: گیاهان گلدار رده:دولپه ای ها راسته: افراسانان تیره: پسته ایان سرده: سماق ها گونه ها: 250 نوع سماق ...

سماق،درخت سماق،نهال سماق

درختچه سماق، درختی کوچک پاست با ارتفاع سه متر و گاهی به چهار متر بالغ می‌شود و شاخه‌های جوان و دمبرگ‌های آن را موهای زبر پوشانیده است.میوه آن شفت ...