دسته: ارقام نهال شاه بلوط

شاه بلوط هندی

  درخت شاهبلوط هندی بیشتر در مناطق کوهستانی یافت می شود . به طور معمول در زون های معتدل کشت می شود. این درخت بومی منطقه ای کوچک در کوه های ...

شاه بلوط هندی،درخت شاه بلوط هندی،نهال شاه بلوط هندی

درخت ارتفاع : 1500 – 600 سانتیمتر گستردگی : 1200-600 سانتی متر نیاز نوری : آفتاب کامل، سایه آفتاب شرایط محیطی : اقلیم معتدل – هر نوع خاکی – خاک ...