دسته: ارقام نهال فندق

فندق

  طبقه بندی علمی فرمانرو: گیاهان گیاهان گلدار دولپه ای های نو رزیدها راسته: راش سانان تیره: توسکایان سرده: فندقیان گونه: C.avellana نام ...

فندق،درخت فندق،نهال فندق

گیاهی یک پایه است که گلهای نر و ماده آن جدا از هم روی شاخه های یکساله تشکیل میشوند،به زمستان سرد و تابستان ملایم نیاز دارد،جوانه های گل فندق در ...

نهال فندق نگرت (اسپانیایی)

پاجوش،کم قدرت،حساس به سرما،باردهی متوسط،به محض رسیدن محصولش از درخت می ریزد،میوه ی کوچک،بیضی شکل و کمی دوپهلو می باشد.

نهال فندق دوکوتارد

قوی با تولید بالا،دیرس،میوه درشت و بشکل گرد است،وزن مغز ان بالاست و به راحتی پوست ان جدا می شود.  

نهال فندق توندا دی جیفونی (ایتالیایی)

پاجوش،قامتی نیمه گسترده،حساس به سرمای بهار،تولید بالا و دیررس،مقاوم در خاکهای مختلف،گوشتالود و کرکدار می باشد.  

نهال فندق بارسلونا(فرانسوی)

اصل ان فرانسوی بوده،به جنس خاک حساس است،دیررس و حساس به یخبندان و به کنه گال میوه و بلایت باکتریایی حساس است.  

نهال فندق باتلر (امریکایی)

رقمی قوی با تنه ای کشیده،دیرگل و مقاوم به سرما و به باکتریوز حساس است.

نهال فندق انیس

درختی کشیده و قوی ،پربار،میوههای درشت با پوست روشن،کمیبیضی و نوک تیز و بازارپسند،جز ارقام اجیلی،مقاوم به سرما،به کنه جوانه فندق حساس است