دسته: ارقام نهال پسته

پسته

  طبقه بندی علمی فرمانرو: گیاهان گیاهان گلدار دولپه ای های نو رزیدها راسته: افراسانان تیره: پسته ایان سرده: پسته (سرده) گونه: P.vera نام ...

چهار نوع رقم مهم پسته ایران

     پسته رقم اکبری با نام تجاری Super Long:  خصوصیات درخت: این رقم دارای قدرت رشد متوسط و عادت رشد گسترده می باشد. ارتفاع درخت 297سانتیمتر ...

راهنمای کاشت و احداث باغ پسته

  اقلیم مناسب مورد نیاز پسته اولین قدم برای احداث باغهای پسته شناخت دقیق از شرایط آب و هوایی منطقه می باشد و انجام هر گونه فعالیتی بایستی با ...

پسته پیوندی

پسته پیوندی: درختی دو پایه است یعنی گلهای نر و ماده از هم جدا هستند،گلهای ان بصورت خوشه ای هستند،نسبت به سرمای زمستان و گرمای زیاد تابستان مقاوم ...

پسته،درخت پسته،نهال پسته

درختی دو پایه است یعنی گلهای نر و ماده از هم جدا هستند،گلهای ان بصورت خوشه ای هستند،نسبت به سرمای زمستان و گرمای زیاد تابستان مقاوم است،دمای 20- ...

نهال پسته نوق

شکل میوه بادامی کشیده،زودگل و دیررس می باشد.

نهال پسته فندقی غفوری

میوه ان فندقی و خوشه ای،متوسط گل،میوه ی رسیده ان سرخ خاکستری است.  

نهال پسته شاه پسند

رقمی تجاری،میوه ی بادامی شکل دارد،دیرگل و متوسط رس است.

نهال پسته خنجری دامغان

رقمی تجاری ،بادامی شکل،دیرگل و متوسط رس است.  

نهال پسته اوحدی

رقم تجاری،با بیشترین مناطق پسته کاری سازگار،متوسط گل و زودرس می باشد.  

نهال پسته احمد اقایی

میوه ی درشت بادامی شکل سفید و پوست استخوانی دارد،متوسط گل و دیررس،مهمترین و بهترین ارقام تجاری می باشد.

نهال پسته اکبری

رقمی تجاری است و مخصوص صادرات،میوه ی ان بادامی شکل،کشیده و درشت،رقمی پر محصول،دیرگل و دیررس  

نهال پسته اکبر ممتاز

رقمی تجاری،بادامی شکل و بسیار خوشمزه،زودگل و دیرس

نهال پسته کله قوچی

میوه درشت و فندقی شکل دارد،کحصول دهی مناسب و خندانی بیشتر،نسبت به اب و مواد غذایی حساس و زودگل است،متوسط رس می باشد.