دسته: ارقام نهال کام کوات

کام کوآت

  طبقه بندی علمی فرمانرو: گیاهان گیاهان گلدار دولپه ای های نو رزیدها راسته:افراسانان تیره: سدابیان زیرتیره: Aurantioideae تبار: Citreae ...

کام‌کوات

کام‌کوات (اسم محلی آن پُرِنجی است) میوه‌ای از خانوادهٔ مرکبات که شبیه پرتقال است و پوست نارنجی رنگ دارد. درون آن مانند سایر مرکبات پره‌پره است، ...