دسته: ارقام نهال گوجه سبز

گوجه سبز (greengages)

  طبقه بندی علمی فرمانرو: گیاهان گیاهان گلدار دولپه ای های نو رزیدها راسته: گل سرخ سانان تیره: گلسرخیان سرده: پرونوس زیرسرده: Prunus بخشه: ...

گوجه سبز،درخت گوجه سبز،نهال گوجه سبز

میوه ی آبدار و لذیذ دارند،تفاوت آلو با گوجه گذشته از شکل ظاهری،رنگ میوه،برگ و قامت درخت اختلاف میان طعم و مزه انهاست یعنی گوجه ها به صورت سبز و ...

نهال گوجه ملایر

میوه آن به رنگ سبز روشن،حجم متوسط،زمان رشسیدن محصول اواخر خرداد یا اوایل تیرماه می رسد.

نهال گوجه برغان

متوسط ارتفاع درخت 5/5متر،میوه قلبی شکل و صاف رنگ آن قرمز جگری با خال های زرد است،طعم میوه شیرین و سفت و آبدار،رنگ گوشت میوه زرد و هسته به گوشت می چسبد.

نهال گوجه آذرشهر

شکل میوه قلبی،صاف و رنگ آن زیتونی مایل به زرد با زمینه گلی،شیرین،رنگ گوشت سبز روشن و زمان رسیدگی کامل زرد و هسته به گوشت می چسبد.