دسته: درختان زینتی

زیتون

  مشخصات گیاه : درخت کوچک یا درختچه همیشه سبز،گل ها سفید و معطر و در تابستان ظاهر می شود مکان : آفتابی حداقل دمای مورد تحمل  10- درجه ...

زبان گنجشک

  مشخصات گیاه : درختی خزان پذیر و مقاوم به ارتفاع 25 متر،برگها مرکب و به رنگ سبز تیره مکان : آفتابی-مقاوم به سرما حداقل دمای مورد تحمل  20- درجه ...

راش

  مشخصات گیاه : درخت بزرگ خزان پذیر،برگها بیضی شکل و حاشیه موجدار به رنگ سبز شیری که در پاییز طلایی دیده می شود مکان : آفتابی حداقل دمای ...

درخت غول

  مشخصات گیاه : درخت سوزنی برگ با ارتفاع 30متر سریع الرشد،برگها سبز-خاکستری مکان : آفتابی حداقل دمای مورد تحمل  20- درجه سانتیگراد ازدیاد : ...

درخت چینی (زنگوله )

  مشخصات گیاه : درختی خزان پذیر و سریع الرشد با ارتفاع 10 متر،برگها مرکب فرد شانه ای که در پاییز به رنگ زرد طلایی،گل ها بصورت خوشه ای و زرد ...

درخت پروانه

  مشخصات گیاه : درختی خزان کننده با بلندی و گستردگی 7متر،برگها سه برگچه تخم مرغی به رنگ سبز مایل به خاکستری،گل ها لوبیایی شکل و زرد رنگ ...

خرما

  مشخصات گیاه : گیاه دو پایه با ارتفاع 30 متر،برگها شانه ای منفرد و طویل به رنگ سبز-خاکستری مکان : آفتابی –مناسب مناطق جنوبی حداقل دمای مورد ...

جینکگو (ژینکگو)-درخت چهل سکه

  مشخصات گیاه : درختی خزان پذیر و مخروطی شکل با ارتفاع 30 متر و گستردگی 10متر،برگها بادبزنی فرم که در پاییز به رنگ زرد طلایی،میوه کروی شکل و ...

تویا پا کوتاه (نوش قرمز آمریکا)

  مشخصات گیاه : درختی با شاخه های کوتاه به صورت مسطح افقی و یا آویزان و شاخه های اصلی از نزدیک سطح طمین منشعب می شود،تاج در توده های جنگلی ...

تویا (نوش آمریکا )

  مشخصات گیاه : شاخه های کوتاه پرانشعاب با آرایش متناوب به صورت افقی،تاج در جوانی مخروطی و باریک و بعدا پهن و تا حدودی تخم مرغی،برگها ...

توسکا

  مشخصات گیاه : درختی خزان پذیر با ارتفاع 25 متر و گستردگی 10متر،برگها بیضی شکل و دارای دندانه به رنگ سبز براق،گل آن اواخر اسفند ظاهر می ...

توس

مشخصات گیاه : درختی خزان پذیر با فرم استوانه ای و مخروطی با ارتفاع 20متر و گستردگی 10 متر،پوست تنه سفید نقره ای که با رشد گیاه سیاه می شود،برگها ...

توت مجنون

  مشخصات گیاه : درخچه خزان پذیر با ارتفاع 3 متر و پیوند شده،برگهای ساده،متناوب،دندانه دار به رنگ سبز تیره مکان : آفتابی حداقل دمای مورد تحمل ...

تبریزی

  مشخصات گیاه : درختی خزان پذیر با ارتفاع 25 تا 30 متر،برگها متناوب و تخم مرغی شکل تا گرد و دارای دندانه های نامنظم و زبر مکان : آفتابی –آب ...

تاکسوس (سرخدار معمولی )

  مشخصات گیاه : درختانی کند رشد با رشد 8 تا 25 متر و قطر 5/1متر،برگها نواری نوکدار با حاشیه برگشته به زیر،سطح روی آن سبز تیره و براق بصورت ...

بید مشک

  مشخصات گیاه : درخچه خزان دار با حداکثر بلندی 10متر با برگهای بیضی شکل و سطوح روئی سبز تیره و سطح زیرین خاکستری،گلها با آرایش دم گربه ای که ...

بید مجنون

  مشخصات گیاه : درخت خزان دار با شاخه های آویخته،برگهای کشیده و بلند،میوه بدون کرک مکان : آفتابی-اب فراوان حداقل دمای مورد تحمل 15- درجه ...

بید

  درختی سریع الرشد و خزان پدیر با ارتفاع 15متر،برگها کشیده و بلند مکان : آفتابی-اب فراوان حداقل دمای مورد تحمل 15- درجه سانتیگراد ازدیاد : ...

اقاقیا معمولی

  مشخصات گیاه : درختی زیبا و خوش منطره با شاخه های ترد و شکننده،با برگهای فرد شانه ای متشکل از 11 تا 23 برگچه بیضوی مکان : آفتابی-محفوظ از ...

اقاقیا پیوندی

  مشخصات گیاه : درختی زیبا و خوش منطره با شاخه های ترد و شکننده،با برگهای فرد شانه ای متشکل از 11 تا 23 برگچه بیضوی مکان : آفتابی-سایه روشن ...

اقاقیا توپی پیوندی

دانستنیهای علمی : اقاقیا گیاهی سریع الرشد که بومی جنوب آمریکا می باشد. اقاقیای توپی مورد علاقه ی بسیاری از طراحان پارکهای زیبا یا خیابان های شهری ...

افرا سرخ برگ چناری

  مشخصات گیاه : درخت خزان پذیر با سایه اندازی مناسب و برگها پنجه ای و به رنگ قرمز تیره مکان : آفتابی حداقل دمای قابل تحمل 10- درجه سانتی ...

افرا برگ چناری

  مشخصات گیاه : درختی خزان پذیر گسترده و سریع الرشد با بلندی 30 متر،با برگهای مرکب به رنگ سبز و زرد روشن مکان : آفتابی حداقل دمای مورد تحمل ...

افرا ابلق

  مشخصات گیاه : درختی خزان پذیر گسترده و سریع الرشد با بلندی 15 متر،با برگهای مرکب به رنگ سبز و زرد روشن مکان : آفتابی حداقل دمای مورد تحمل ...

فرا پوست کاغذی

مشخصات گیاه : درختی خزان پذیر گسترده و سریع الرشد با بلندی 10 متر،با برگهای مرکب به رنگ سبز تیره مکان : آفتابی حداقل دمای مورد تحمل : 15- درجه ...

آزاد

  مشخصات : درختی خزان کننده با ارتفاع 10-20متر دارای تنه قطور،برگهای ان متناوب،تخم مرغی مکان : آفتابی دمای مورد تحمل : 10- درجه سانتی گراد ...