دسته: گل و گیاه زینتی

نیمه پُر گلبرگ

بین ۲۰–۶ گلبرگ دارد.

تک ردیفه

۵ گلبرگ دارد. نوع نمونه نسترن

گل محمدی

رزها درختچه هایی از خانواده گل سرخ (Rosaceae (می باشند. این خانواده متجاوز از 2000 گونه و حدود 100 جنس را دربرمی گیرد. گل محمدی یا گل گلاب با نام ...