برچسب: باغ

آموزش کاشت درخت

آموزش کاشت درخت : در صورتی که نهال در گلدان یا کیسه باشد امکان انتقال در هر موقع از سال وجود دارد ولی اگر نهال در زمین باشد در مورد درختان همیشه ...

نکات مهم در احداث باغ

نکات مهم در احداث باغ باید قبل از احداث باغ جدید مورد توجه قرار گیرد. 1- لازم است قبل از احداث باغ جدید در رابطه با مناسب بودن آب و خاک محل مورد ...

شرایط احداث باغ

شرایط آب و هوایی انتخاب خاک انتخاب منطقه (موقعیت منطقه) انتخاب رقم عوامل اقتصادی 1- شرایط آب و هوایی الف) دما: درختان میوه خزان دار باید در طول ...

احداث باغ جدید

در احداث باغ جدید دو حالت ممکن است رخ بنماید. در حالت اول، محصول ویژه‌ای (مانند سیب، بادام و غیره) مورد نظر است و برای کشت آن باید زمین مناسبی ...